Examens

Dangraad examens

De UTI neemt twee maal per jaar een Dangraad examen af. In december, in sportcentrum Papendal na de ochtendtraining en, in juni, dit jaar in Valkenswaard tijdens het trainingsweekend (zondagmiddag). De precieze data vind je hieronder.

Om aan een examen voor een dangraad te kunnen deelnemen moet je (zie ook de checklist)

 • de examenstof beheersen,
 • in het bezit zijn van een volledig ingevuld UTI paspoort dat voorzien is van een pasfoto,
 • recentelijk minimaal driemaal aan een UTI training deelgenomen hebben,
 • voor het examen eerste dan, minimaal een jaar de 2-de kub hebben;
  voor de 2-de dan is de “wachttijd” twee jaar (je moet minimaal twee jaar de 1-ste dan hebben), voor de 3-de dan is dat drie jaar, voor de 4-de dan vier jaar, etc.
 • toestemming hebben van je leraar,
 • overlegd hebben met een UTI leraar,
 • inschrijfformulier en examengeld minimaal een maand van te voren aan het secretariaat van de UTI overlegd hebben.

Het examen in Valkenswaard leg je af voor een internationale commissie, het examen in Papendal, voor een nationale commissie.

Kosten

Het examengeld bedraagd voor ieder dangraad examen.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor het examen door

Een volledig ingevuld UTI paspoort voorzien van foto dient voor aanvang van het examen overlegd te worden aan de examencommissie.

Exameneisen

De exameneisen zijn uitgebreid beschreven in de boeken die door de UTI uitgegeven zijn. Hier staat een beknopte samenvatting.

In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld als je pas kort bij de UTI traint) kan in overleg met de voorzitter van de examencommissie een aangepast examenprogramma opgesteld worden: zorg ervoor dat je die afspraken tijdig maakt (minimaal drie maanden van te voren).

Examendata en locaties

Checklist

Wat moet je doen voor het examen en hoe lang van te voren? (De tijdsindicatie in de lijst hieronder geeft aan hoe lang voor het examen je een en ander in orde moet hebben)
 • 6 maanden: 1-ste kub (zwarte slip) halen bij je eigen school of vereniging (voor het 2-de dan examen moet je minstens twee jaar 1-ste dan hebben, etc.).
 • 4 maanden: zo plannen dat je aan minstens drie UTI trainingen kunt meedoen voor het examen (trainingen worden afgestempeld in het UTI-paspoort).
 • 2 maanden: overleggen met iemand van het UTI team en je leraar of je de stof voor het examen voldoende beheerst. Eventueel een plan trekken om zwakke punten bij te werken.
 • 6 weken: UTI paspoort in orde maken (persoonlijke gegevens op pagina 5 volledig invullen, pasfoto aanbrengen, tekenen (dat doe je allemaal zelf), checken of al je kubgraden afgetekend zijn (door de examencommissie van je school/verenging))
 • 1 maand: examengeld overboeken naar het secretariaat van de UTI, inschrijfformulier voor het examen invullen en opsturen
 • 30 minuten: paspoort inleveren bij de secretaris van de examencommissie.

Examens leraargraden

De UTI neemt in principe (maar afhankelijk van belangstelling) een maal per jaar examens af voor de leraargraden.

Om aan een examen voor een leraargraad te kunnen deelnemen moet je voldoen aan de voorwaarden in deze link. In het bijzonder moet je

 • de UTI cursus voor de betreffende leraargraad gevolgd en afgerond hebben
 • voor het examen assistent leraar, minimaal de 2-de kub hebben, voor leraar de eerste dan en voor hoofdleraar de 3-de dan,
 • je examen door jezelf of door je leraar aangevraagd zijn,
 • overlegd hebben met de leraar van de UTI-leraren cursus,
  Verder moet je
 • in het bezit zijn van een volledig ingevuld UTI paspoort dat voorzien is van een pasfoto,
 • je aanvraag en het opleidings- en examengeld minimaal een maand van te voren aan het secretariaat van de UTI overlegd hebben.

Het examen leg je af voor een examencommissie.

Examendata en locaties

Examens voor de leraargraden zijn in sportcentrum Papendal na de ochtendtraining. Examens voor assistent leraar, leraar en hoofdleraar vinden op verschillende data plaats.

Data nog vast te stellen

Kosten

De totale kosten (opleidingskosten en examengeld) voor iedere leraargraad bedragen .

Aanvraag praktijkexamen

Aanmelding voor het examen geschiedt door

 • inlevering (opsturen) van een gemotiveerde aanvraag (hier kan je lezen wat de UTI verwacht van een assistent leraar, leraar en hoofdleraar. Gebruik de aanwijzigingen in die tekst als leidraad). Vermeld in je aanvraag ook je voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats (als je slaagt komen deze gegevens op je diploma).
 • betaling van opleidingskosten en examengeld bij het secretariaat van de UTI.

Een volledig ingevuld UTI paspoort voorzien van foto dient voor aanvang van het examen overlegd te worden aan de examencommissie.